Over ons

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan meestal nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans biedt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zorgprofessionals feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen en stimuleert het de discussie over de meerwaarde van deze middelen. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken om wel of geen nieuw geneesmiddel en hen stimuleren doelmatig voor te schrijven.

 

Achtergrond MedicijnBalans

MedicijnBalans is een programma van het IVM dat wordt gesubsidieerd door VWS. Het IVM neemt jaarlijks een aantal nieuwe geneesmiddelen onder de loep. Dit kunnen medicijnen zijn die nieuw op de markt komen, maar ook middelen waarvan de indicatie wordt uitgebreid.

 

Werkwijze

Het IVM werkt samen met beoordelingsinstanties, beroepsorganisaties, registratiehouders, kennisinstituten en experts om informatie over de nieuwe geneesmiddelen te verzamelen en te verspreiden. Dit levert neutrale en objectieve informatie op die door het IVM of door de experts op het gebied van de desbetreffende geneesmiddelen uitgedragen wordt naar artsen en andere belanghebbenden.

De materialen die we ontwikkelen leggen we voor aan inhoudelijke experts zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers. Informatie over een specifiek geneesmiddel wordt ook voorgelegd aan de desbetreffende registratiehouder. Naar aanleiding van de reacties kijken we of de feitelijke informatie aanvulling behoeft. De informatie is niet statisch: nieuwe informatie, onderzoeken en ervaringen maken de informatie steeds completer.

 

Informatiebronnen

De volgende bronnen raadplegen wij in ieder geval:

 • wetenschappelijke literatuur
 • (inter)nationale richtlijnen
 • productinformatie (SmPC)
 • NICE-rapporten en adviezen
 • geneesmiddelbeoordelingen van het Zorginstituut Nederland
 • (reclame)materiaal van registratiehouders
 • praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten

 

Voor zorgverleners en hun patiënten

Behalve voor voorschrijvers is de informatie ook nuttig voor apothekers, zorgverzekeraars en betrokken patiëntenorganisaties om een standpunt in te nemen over een nieuw geneesmiddel. Het doel van het IVM is dat geneesmiddelen gepast worden voorgeschreven en gebruikt, ook als er nog geen (Nederlandse) richtlijnen zijn. De informatie biedt ook een uitgangspunt voor discussies over de kwaliteit, veiligheid, meerwaarde, en betaalbaarheid van nieuwe geneesmiddelen.

 

Geneesmiddelen

MedicijnBalans richt zich voornamelijk op de volgende zes aandachtsgroepen:

 • direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) 
 • dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers)
 • glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten)
 • natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers)
 • proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmers (PCSK9-remmers)
 • inhalatiemiddelen bij astma/COPD

Daarnaast berichten we over nieuwe geneesmiddelen die buiten deze groepen vallen.

 

Contact

In de nieuwsbrief van MedicijnBalans staat het laatste nieuws over de onderzochte middelen. U kunt ons ook volgen via de twitteraccounts @Medicijngebruik en @MedicijnBalans. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar medicijnbalans@medicijngebruik.nl.