FAQ

1. Wat is MedicijnBalans?

MedicijnBalans is een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat actuele en neutrale informatie biedt over nieuwe geneesmiddelen (of nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen). Op de website www.medicijnbalans.nl kunnen (huis)artsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals terecht voor de meest recente informatie over bijvoorbeeld nieuwe middelen tegen diabetes en nieuwe orale anticoagulantia. De site biedt daarnaast een forum voor discussie over de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast maken we themajournaals, elke zes weken een Medicijnjournaal, publiceren we factchecks (waarin we de reclame-uitingen van farmaceutische bedrijven kritisch tegen het licht houden), e-learningmodules, presentaties voor in het FTO, Q(uestions)&A(nswers), plaatsen we columns van experts en geven we een nieuwsbrief uit. Het IVM voert het programma MedicijnBalans uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2. Wat is de aanleiding voor MedicijnBalans?

Voor nieuwe geneesmiddelen of nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen bestaan vaak nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders en via wetenschappelijke publicaties en discussies. MedicijnBalans brengt in kaart in hoeverre de informatie gebalanceerd is en stimuleert de discussie over de vraag of de nieuwe middelen een meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande middelen.

3. Voor wie is MedicijnBalans bedoeld?

MedicijnBalans is in de eerste plaats bedoeld voor voorschrijvers en praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, maar ook voor apothekers, zorgverzekeraars, betrokken patiëntenorganisaties en andere stakeholders.

4. Wat is het doel van MedicijnBalans?

Het doel van MedicijnBalans is het stimuleren van doelmatig voorschrijfgedrag. MedicijnBalans biedt daarvoor actuele en neutrale informatie waarmee artsen een onderbouwde keuze kunnen maken voor een oud of nieuw geneesmiddel en de middelen doelmatig voorschrijven. Daarnaast wil MedicijnBalans de discussie over nieuwe geneesmiddelen aanwakkeren. 

5. Wat is de verhouding met de farmaceutische industrie?

Binnen het programma MedicijnBalans beoordelen we de voorlichtingsmaterialen die de farmaceutische industrie zelf verspreidt over het nieuwe geneesmiddel of de nieuwe indicatie. Deze materialen krijgen we van de registratiehouders. Deze vragen we vervolgens om onze webteksten te controleren op feitelijke onjuistheden. Daarnaast vragen we de industrie deel te nemen aan de discussie over de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het nieuwe medicijn. De eindverantwoording voor alle materialen (met uitzondering van de gastcolumns) ligt te allen tijde bij het IVM. 

6. Welke nieuwe geneesmiddelen?

MedicijnBalans richt zich op zes aandachtsgroepen: direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's), dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers), glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten), natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers), inhalatiemiddelen bij astma en COPD en proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmers (PCSK9-remmers). Daarnaast bericht MedicijnBalans sinds 2015 ook over nieuwe geneesmiddelen die buiten deze groep vallen. 

7. Wat zijn de selectiecriteria voor de middelen?

Middelen die door MedicijnBalans onder de loep worden genomen, zijn recent geïntroduceerd of zijn voor een nieuwe indicatie geregistreerd, hebben een belangrijke impact op het voorschrijven en zijn bedoeld voor veel voorkomende aandoeningen die interessant zijn voor de eerstelijnszorgverlener. Daarnaast moet het middel een kostenimpact hebben.

8. Wat is de werkwijze?

De informatie die we binnen het programma MedicijnBalans verstrekken is gebaseerd op klinische onderzoeken, wetenschappelijke literatuur, productinformatie, rapporten en claims van registratiehouders. Op basis hiervan ontwikkelen we voor de website van MedicijnBalans actuele, neutrale en praktisch bruikbare informatie voor voorschrijvers, afleveraars en patiëntenorganisaties. MedicijnBalans neemt geen standpunt in over het nieuwe geneesmiddel. Met de informatie die MedicijnBalans geeft, kunnen voorschrijvers en andere partijen zelf een standpunt innemen.

9. In hoeverre verschilt het IVM van bijvoorbeeld het Gebu, dat ook publiceert over nieuwe geneesmiddelen?

MedicijnBalans neemt geen standpunt in over het nieuwe geneesmiddel, zoals het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) dat doet in een plaatsbepaling. Het IVM stelt de feitelijke informatie bij wanneer er (belangrijke) nieuwe informatie komt en biedt een forum voor discussie, ervaringen en nieuwe inzichten. De informatie van MedicijnBalans is dynamisch en wordt steeds aangepast en beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen.

10. Wie financiert MedicijnBalans?

MedicijnBalans wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

11. Ik heb vragen over MedicijnBalans, waar kan ik terecht?

Voor vragen kunt u mailen naar medicijnbalans@medicijngebruik.nl of contact opnemen via telefoonnummer 0888 800 400.