MOVIE

Laatste update op 5 Jul 2017 om 16u32

Snel naar

  Aantal gebruikers

  Deze MOVIE geeft een weergave van de veranderingen in het absoluut aantal gebruikers van sitagliptine (Januvia®) per tweepositie postcodegebied over de periode januari 2007 tot en met juni 2015.

  Piek

  Het aantal gebruikers van sitagliptine is tussen de tweede helft van 2007 en de eerste helft van 2015 gegroeid van 991 naar 20.394 gebruikers. De piek qua aantal gebruikers ligt in de eerste helft van 2013. Er zijn dan 25.699 gebruikers. In oktober 2013 verscheen de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, die een zeer beperkte plaats inruimt voor nieuwe bloedglucoseverlagende middelen, zoals sitagliptine.

   

  Regionale verschillen

  In de regio's rond Enschede, Den Haag, Delft en Rotterdam zijn de artsen al vroeg sitagliptine gaan voorschrijven, in vergelijking met collega's elders. In deze regio's blijft het aantal gebruikers in de loop van de tijd hoog. Wel is ook in deze gebieden het teruglopend gebruik van sitagliptine vanaf de tweede helft van 2013 zichtbaar.

   

  Vergelijking andere MOVIEs

  Het aantal gebruikers van sitagliptine in Friesland ligt veel lager dan in de rest van het land. Deels komt dit doordat er niet is gecorrigeerd voor het aantal mensen dat in een postcodegebied woont. In de MOVIE Relatief aantal gebruikers sitagliptine is dit wel gedaan.

   

  Sitagliptine

  Sitagliptine is sinds 2007 verkrijgbaar in Nederland. Artsen schrijven het middel voor bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Zowel huisartsen als medisch specialisten mogen het middel voorschrijven. Wel zijn aan de vergoeding voorwaarden verbonden betreffende het gebruik van andere bloedglucoseverlagende middelen.

  Meer informatie over indicaties en vergoedingen vindt u in de algemene informatie en op de pagina vergoeding

   

  Definities

  Aantal gebruikers: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor sitagliptine per half jaar per postcodegebied.

   

  Bronvermelding

  Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft hier informatie over middelen die extramuraal (buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Deze informatie wordt door bijna alle zorgverzekeraars aan het GIP ter beschikking gesteld. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, wordt onder andere rekening gehouden met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

  Discussie