MOVIE

Laatste update op 5 Jul 2017 om 16u44

Snel naar

  Aantal gebruikers 

  Deze MOVIE geeft een weergave van de verandering in het absoluut aantal gebruikers van dabigatran (Pradaxa®) per tweepositie postcodegebied over de periode januari 2008 tot en met juni 2015.

  Groei

  Het aantal gebruikers van dabigatran is tussen de eerste helft van 2009 en de eerste helft van 2015 gegroeid van 339 naar 17.242 gebruikers. De snelste groei van het aantal gebruikers treedt op eind 2012, begin 2013. Het aantal gebruikers verdubbelt dan bijna. Dit hangt waarschijnlijk samen met uitbreiding van het indicatiegebied met niet-valvulair atriumfibrilleren en de daaraan gekoppelde vergoedingsvoorwaarden in december 2012.

   

  Regionale verschillen

  In de regio's rond Tiel en Eindhoven zijn de medisch specialisten al vroeg dabigatran gaan voorschrijven, in vergelijking met collega's elders in Nederland. In deze regio's blijft het aantal gebruikers in de loop van de tijd ook hoog. Ook in Bergen op Zoom starten medisch specialisten al vrij vroeg met het voorschrijven van dabigatran, maar hier daalt het aantal gebruikers na 2009 sterk.

   

  Vergelijking andere MOVIEs

  Het aantal gebruikers in de stedelijke gebieden oogt hoger dan in Friesland. Dit komt doordat er niet is gecorrigeerd voor het aantal mensen dat in een postcodegebied woont. Zie de MOVIE Relatief aantal gebruikers dabigatran waar dit wel is gedaan. Deze toont een gelijkmatiger beeld.

   

  Dabigatran

  Dabigatran is sinds 2008 verkrijgbaar in Nederland. Artsen schrijven het middel voor om de vorming van stolsels te voorkomen, bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie, bij atriumfibrilleren of na een trombose.

  In 2008 werd dabigatran alleen vergoed na een heup- of knieoperatie. Sinds december 2012 wordt het middel ook vergoed bij gebruik bij atriumfibrilleren, mits het wordt voorgeschreven door een medisch specialist. Vanaf augustus 2015 komen ook patiënten die dabigatran gebruiken in verband met een diepe veneuze trombose of longembolie in aanmerking voor vergoeding. Aanvankelijk vond alleen vergoeding plaats als een medisch specialist dabigatran voorschreef. Sinds november 2016 komen voorschriften door de huisarts ook voor vergoeding in aanmerking. 

  Meer informatie over indicaties en vergoedingen vindt u in de algemene informatie en op de pagina vergoeding

   

  Definities

  Aantal gebruikers: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor dabigatran per half jaar per postcodegebied.

   

  Bronvermelding

  Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft hier informatie over middelen die extramuraal (buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Deze informatie wordt door bijna alle zorgverzekeraars aan het GIP ter beschikking gesteld. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, wordt onder andere rekening gehouden met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

  Discussie