Nieuws

Geen extra neurocognitieve bijwerkingen bij alirocumab

PCSK9-remmer alirocumab geeft een vergelijkbaar aantal neurocognitieve bijwerkingen als placebo of ezetimib.

Insuline degludec/ insuline aspart optie bij Ramadan

Tijdens de Ramadan is insuline degludec/aspart even effectief als bifasische insuline aspart 30, maar veroorzaakt minder hypoglykemieën.

Therapietrouw orale anticoagulantia

De therapietrouw bij apixaban is vergelijkbaar met die bij VKA’s. Gebruikers van andere DOAC’s zijn minder therapietrouw.

Meer nieuwsberichten