Nieuws

Nieuw Medicijnjournaal

Het Medicijnjournaal van augustus is gepubliceerd. 

Insuline glargine 300 E/ml versus insuline degludec

Patienten die switchen van insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir naar glargine 300 E/ml of insuline degludec hebben gelijke glykemische controle en aantal hypoglykemieën.

DOAC betrixaban opnieuw afgewezen door EMA

Het EMA heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht voor de registratie van DOAC betrixaban.

Meer nieuwsberichten