Nieuws - Combinatiepreparaten bij hypertensie

Therapieontrouw vaak oorzaak ongecontroleerde hypertensie

Bij de helft van de patiënten met hypertensie die moeilijk in te stellen zijn op antihypertensiva, speelt therapieontrouw een cruciale rol.

Combinatiepreparaat: betere uitkomsten en lagere kosten in Taiwan

Het combinatiepreparaat van valsartan en amlodipine (Exforge®) leidt in Taiwan tot betere klinische uitkomsten en minder kosten dan het gebruik van angiotensine-2-antagonisten en calciumantagonisten in losse tabletten. Dat blijkt uit een observationele studie op basis van verzekeringsclaims van Tung et al.   Resultaten De onderzoe...

Meer nieuwsberichten