Nieuws - GLP-1-agonisten

DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten vergeleken

GLP-1-agonisten verlagen het risico op cardiovasculaire sterfte, terwijl DPP-4-remmers geen invloed hebben op cardiovasculaire uitkomsten.

Verhoogd risico galstenen bij GLP-1-agonisten

GLP-1-agonisten verhogen de kans op galstenen, maar niet op pancreatitis en pancreas-carcinoom.

Meer nieuwsberichten