Nieuws - Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC)

Orale anticoagulantia bij ouderen

Een groep van Europese onderzoekers heeft voor de indicatie atriumfibrilleren bij ouderen de DOAC's en warfarine geclassificeerd voor de Fit fOR The Aged (FORTA)-lijst. 

Orale anticoagulantia, acetylsalicylzuur en het risico op myocardinfarct

DOAC´s geven bij patiënten met atriumfibrilleren een hoger risico op acuut myocardinfarct dan vitamine K-antagonisten.

Meer nieuwsberichten