Nieuws - PCSK9-remmers

PCSK9-remmers: effect op LDL en bijwerkingen in de praktijk

In de klinische praktijk verlagen PCSK9-remmers het LDL-c-gehalte evenveel als in klinische studies. Wel melden patiënten vaker bijwerkingen.

Meta-analyse PCSK9-remmers

PCSK9-remmers hebben een bescheiden effect op het risico op hart- en vaatziekten vergeleken met placebo en geen effect op de mortaliteit. 

Meer nieuwsberichten