Nieuws - SGLT-2-remmers

Huisartsen terughoudend met nieuwe diabetesmiddelen

Huisartsen schrijven weinig nieuwe bloedglucoseverlagende middelen voor, zoals DPP-4-remmers, GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers.

SGLT-2-remmers en acuut nierfalen

SGLT-2-remmers zijn geassocieerd met meer meldingen over acuut nierfalen dan andere geneesmiddelen. 

Meer nieuwsberichten