Nieuws - SGLT-2-remmers

Canagliflozine bij patiënten met verminderde nierfunctie

De werking en bijwerkingen van SGLT2-remmer canagliflozine worden niet beïnvloed door de nierfunctie van de patiënten.

Intensiveren therapie na metformine

Toevoegen van een SGLT-2-remmer aan metformine leidt na 18 maanden tot grotere daling van het HbA1c en lichaamsgewicht dan toevoegen van een DPP-4-remmer of SU-derivaat.

Meer nieuwsberichten