Nieuws - SGLT-2-remmers

Overbehandeling diabetes-patiënten

20 procent van alle 70-plussers met DM2 in de eerste lijn is overbehandeld

Huisartsen terughoudend met nieuwe diabetesmiddelen

Huisartsen schrijven weinig nieuwe bloedglucoseverlagende middelen voor, zoals DPP-4-remmers, GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers.

Meer nieuwsberichten